Działalność statutowa

Jedną z działalności statutowych Pracowni jest rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących zatruć ksenobiotykami. Umożliwia to szybsze i bardziej ukierunowane leczenie w przypadku kolejnego narażenia na ten sam ksenobiotyk.

Każda telefoniczna informacja/konsultacja toksykologiczna jest rejestrowana w trybie 24-ro godzinnym w formie elektronicznej przez cyfrowy rejestrator rozmów. Z każdej informacji/konsultacji toksykologicznej jest sporządzana Karta Rejestracji Informacji Toksykologicznej, która jest następnie weryfikowana i uzupełniana na podstawie nagrań.

Na każdej Karcie Rejestracji Informacji Toksykologicznej odnotowywane są następujące informacje:
Data i godzina zgłoszeniadzień tygodniarodzaj porady (informacjia/konsultacja), osoba dzwoniąca (lekarz/osoba prywatna), skąd pochodzi zgłoszenie, wiekpłećnazwa ksenobiotykuobjawy zatruciawyniki badańdroga narażenia (doustnie, inhalacyjnie, przez skórę, ukąszenie, doodbytniczo, dożylnie, domięśniowo, oczy, brak narażenia), rodzaj zatrucia (nierozmyślne – przypadkowe, zawodowe, środowiskowe, wypadek drogowy, pożar, błąd terapeutyczny, zatrucie pokarmowe, rozmyślne – samobójstwo, nadużycie, uzależnienie, kryminalne, celowe poronienie), czas trwania narażenia, czas od przerwania narażenia, miejsce wypadku (dom, inne, nieznane), pytanie dotyczy (przyjęcia do Kliniki Toksykologii, rozpoznania na podstawie objawów, objawów zatrucia, leczenia, składu preparatu, właściwości toksycznych, wykonania analizy, inne), skierowanie (do Kliniki Toksykologii, do innych ośrodków medycznych, nie zalecono kontaktu z lekarzem, nie dotyczy), leczenie (zastosowane, proponowane).