Jak zapobiegać zatruciom dzieci?

Przypadkowe zatrucia u dzieci będą występowały zawsze. Należy jednak uczynić wszystko aby te wypadki i ich następstwa ograniczyć do minimum.

Co możemy zrobić by zminimalizować ryzyko zatrucia u dzieci? Należy eliminować sytuacje, w których dziecko może mieć bezpośredni kontakt z substancjami toksycznymi.

  1. Leki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, najlepiej zabezpieczonym zamkiem.
  2. Nigdy nie nazywajmy tabletek cukierkami, a syropu sokiem.
  3. Nie pozwalajmy bawić się opakowaniami leków i nie uczmy otwierania specjalnych zabezpieczeń.
  4. Podając dziecku leki sprawdźmy dokładnie nazwę leku i dawkowanie, nawet kilka razy.
  5. Wszelkie środki czystości i kosmetyki przechowujmy w miejscach niedostępnych dla dziecka, zawsze dokładnie je zamykajmy.
  6. Nigdy nie przechowujmy żadnych substancji w innych opakowaniach niż oryginalne (nie przelewamy żadnych substancji do butelek po sokach, wodach mineralnych).
  7. Środki ochrony roślin przechowujmy w pomieszczeniach gospodarczych i stosujmy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na etykiecie, nigdy wtedy, gdy w pobliżu jest dziecko. Pamiętamy o okresie karencji po oprysku !!!
  8. Zwróćmy uwagę na gatunki roślin hodowanych w domu i ogrodzie, zastanówmy się nad ich doborem, nie wybierajmy gatunków zawierających substancje toksyczne- jeśli nie jesteś pewien czy masz w domu rośliny trujące skontaktuj się z nami.
  9. Nie podawajmy dzieciom potraw z grzybów leśnych, nie zawierają wartościowych substancji odżywczych i są ciężkostrawne.