Realizowane projekty badawcze

2018-2020

Analiza jakościowa nowych substancji psychoaktywnych („dopalaczy”) w moczu osób uzależnionych od narkotyków. Kierownik: dr Beata Szkolnicka, praca statutowa

2015 – 2017:

Narażenia na pestycydy w materiale Ośrodka Informacji Toksykologicznej UJ CM. Kierownik: dr Michał Kuciel, praca statutowa.

2012 – 2014:
Błędy terapeutyczne w materiale Ośrodka Informacji Toksykologicznej UJ CM. Kierownik: mgr Beata Szkolnicka, praca statutowa.

2010:
Narażenia na zwierzęta jadowite w Polsce w materiale Ośrodka Informacji Toksykologicznej. Kierownik: mgr Michał Kuciel, praca własna.