Zatrucia u zwierząt

Bardzo prosimy zwracać uwagę na zwierzęta domowe! W ostatnim czasie po raz kolejny odnotowano wzrost liczby zatruć (w tym również śmiertelnych) zwierząt po zjedzeniu źle zabezpieczonych/stosowanych preparatów przeciw ślimakom. Zawsze należy stosować się do zaleceń umieszczonych przez producentów na opakowaniach.