Zjazdy naukowe

 • VI Ogólnopolski Zjazd Naukowy Toksykologów Klinicznych 19-22 września 2013 r. Poznań-Będlewo: Szkolnicka B., Błędy terapeutyczne jako powód konsultacji z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej UJ CM w roku 2012. Plakat.

 • III Ogólnopolski Zjazd Naukowy Toksykologów Klinicznych 09-11 września 2010. Jaworze:
  Morawska – Siudak J., Szkolnicka B., Gomółka E., Krawczyk – Pasławska E. Dopalacze jako problem diagnostyczny, psychologiczny i prawny. Plakat.
   
 • II Konferencja Dydaktyczno-Szkoleniowa „Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej”. 31 Maja – 2 Czerwca 2010. Grudek n. Dunajcem:
  B. Szkolnicka, J. Morawska-Siudak, D. Targosz, M. Kuciel: Błędy terapeutyczne w materiale Ośrodka Informacji Toksykologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • II Ogólnopolski Zjazd Naukowy Toksykologów Klinicznych 16-18 października 2009. Roskosz/Biała Podlaska:
  Klimaszyk D., Satora L.: Narażenia na skrzydlice Pterosis sp.
  Kuciel M., Gawlikowski T., Satora L.: Narażenia na jadowite pająki w Polsce
  Gawlikowski T., Kuciel M., Satora L.: Wybrane przypadki narażenia na jad V. berus.
  Gawlikowski T., Satora L., Kuciel M.: Narażenia na jadowite węże hodowane w domach.
  Satora L., Gawlikowski T.: Propozycje postępowania w przypadku narażenia na jady ryb
   
 • 30th Stress and Anxiety Research Society Conference. July 16-18, 2009. Budapest, Hungary
  Krawczyk E., Satora L., Brzyski P: Role of stress and coping in use of psychoactive substances in the academic community.
   
 • Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Gdańsk 09-11.10.2008
  Satora L., Gawlikowski T.: Zatrucia grzybami.
   
 • XIII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Monitoring, ratownictwo, toksykologia w systemie bezpieczeństwa chemicznego. 22-23 kwietnia 2008r. Inowrocław.
  Satora L.: Ukąszenia przez żmiję zygzakowatą – zasady postępowania.
   
 •  VII Zamkowe Spotkania z Anestezjologią Intensywną Terapią i Toksykologią Kliniczną. Sieniawa 8- 9 IX. 2006.
  Szkolnicka B., Satora L., Biskup-Bednarczyk A., Targosz D., Morawska J.: Substancje kardiotoksyczne w świecie roślinnym i zwierzęcym.
   
 • Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Geriatrycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego połączony z Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Gdańsk 02-04.06.2006
  Pach J., Tobiasz-Adamczyk B., Chodorowski Z., Krawczyk E., Satora L., Brzyski P., Sein Anand J., Ogonowska D., Morawska J.: Używanie substancji psychoaktywnych przez studentów w Nowym Sączu.
  Pach J., Tobiasz-Adamczyk B., Krawczyk E., Satora L., Brzyski P., Morawska J., Ogonowska D.: Zjawisko używania substancji psychoaktywnych przez studentów medycyny, badanie ewaluacyjne.
   
 • XXVI International Congress 19-22 April 2006, Prague, Czech Republic. European Association of Poisons Centers and Clinical Toxicologists.
  Satora L., Targosz D., Szkolnicka B., Morawska J., Biskup-Bednarczyk A., Gawlikowski T. Stinging catfish – threat of aquarists.
   
 • VII Zamkowe Spotkania z Anestezjologią Intensywną Terapią i Toksykologią Kliniczną Krasiczyn k/Przemyśla 21-22 października 2005.
  Satora L., Targosz D., Szkolnicka B., Morawska J., Czekaj A.: Nietypowe zatrucia.
   
 • VII Krajowa Konferencja Naukowa „Pozycja Człowieka w ekosystemie, współodpowiedzialność za zmniejszanie ryzyka”. Kraków, 7-9 października 2005.
  Satora L.: Czy na nasze zachowania mają wpływ samolubne geny?
   
 • VII Symposium Progress in Clinical and Forensic Toxicology. 2-4 June 2005 Kraków, Poland.
  Szkolnicka B., Mitrus M., Morawska J., Satora L., Targosz D.: Children toxic exposure in 2004 – telephone poison information service.
  Pach J., Tobiasz-Adamczyk B., Jabłoński P., Brzyski P., Krawczyk E., Satora L., Targosz D., Morawska J.: The drug free Universities – trends in illicit drug use among the Kraków’s students.
  Satora L., Morawska J., Szkolnicka B., Mitrus M., Targosz D., Gwiazdowski A.: Dangerous aquaria.
  Szkolnicka B., Satora L., Morawska J., Szpak D.: Cardiotoxic plants.
  Satora L., Ciszowski K., Goszcz H.: Poisoning resulting from the ingestion of magic mushroom in Kraków.
   
 • Zamkowe Spotkania z Anestezjologią. Krasiczyn 1-2 X 2004.
  Satora L., Targosz D., Szkolnicka B., Mitrus M., Morawska J.: Grzyby halucynogenne.
   
 • Konferencja Naukowa „Toksykologia Kardiologiczna” Lublin, 4-5 kwietnia 2003.
  Satora L.: Kardiotoksyczność Jadów Zwierzęcych.