Rejestr zatruć produktami biobójczymi

 Zostaliśmy wybrani przez Ministra Zdrowia razem z trzema pozostałymi Ośrodkami Informacji Toksykologicznej (z Warszawy, Gdańska i Poznania) do rejestracji zatruć produktami biobójczymi na podstawie: art. 49a ust.3 ustawy z dnia 13 września 2002r o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.0), (http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1433.htm), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. 2006.161.1143), http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/1143.htm

Celem ustawy jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia ludzi, zwierząt i zagrożeniom środowiska, które mogą być wynikiem działania produktów biobójczych.

Produkt biobójczy – substancja czynna lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

  1. produktów leczniczych;
  2. substancji dodatkowych dozwolonych dodawanych do środków spożywczych;
  3. materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  4. środków żywienia zwierząt;
  5. kosmetyków;
  6. środków ochrony roślin;
  7. wyrobów medycznych.